Programma van dag tot dag

De vijf bijeenkomsten van de masterclass zijn gericht op kennis opdoen, aan de slag gaan met concrete opvolgingsonderwerpen en ervaringen delen en leren van elkaar.

Twee van deze vijf bijeenkomsten, de startbijeenkomst en de slotbijeenkomst, zijn bedoeld voor de overdrager(s) en opvolger(s) in het familiebedrijf gezamenlijk. De andere drie bijeenkomsten zijn specifiek gericht op het opvolgingsproces van de opvolger.

Programma
Bijeenkomst 1 – Bestemd voor overdragers & opvolgers

Locatie Hotel van der Valk – 17:00 – 21:00  uur

Trainers: Erik Wierstra en Marco Rodenburg

   • Introductie en kennismaken
   • Wat is belangrijk bij een bedrijfsoverdracht in het familiebedrijf?
   • ‘loslaten en Opstaan’
Bijeenkomst 2 – Bestemd voor opvolgers

Locatie Hotel van der Valk – 17:00 – 21:00 uur

Trainers: Erik Wierstra en Marco Rodenburg 

   •  Het familiebedrijf nu: het bedrijf en de familie
   • Toekomst van het bedrijf, welke veranderingen zijn nodig?
   • Trends en ontwikkelingen die invloed hebben op de branche en het bedrijf
   • Samenwerking tussen overdrager en opvolger
Bijeenkomst 3 – Bestemd voor opvolgers

Locatie Hotel van der Valk – 17:00 – 21:00 uur

Trainers: Marco Rodenburg en Erik Wierstra

   • Jij als ondernemer: wat zijn je sterktes en ontwikkelpunten als toekomstig ondernemer
   • Van trends en ontwikkelingen naar een nieuwe visie en strategie voor het familiebedrijf
   • Groei van het bedrijf; kans of noodzaak?
Bijeenkomst 4 – Bestemd voor opvolgers

13 januari 2020 – Locatie Hotel van der Valk – 17:00 – 21:00 uur

Trainers: Marco Rodenburg en Erik Wierstra

   • Een nieuw businessplan; innovatie, strategie en marketing
   • De juridische en financiële aspecten van het bedrijfsopvolgingsproces
   • Familieraad, familiestatuut en Raad van Advies; betrokkenheid van de familie bij het bedrijf gedurende en na overname
Bijeenkomst 5 – Bestemd voor overdragers & opvolgers

Locatie Hotel van der Valk – 17:00 – 21:00 uur

Trainers: Erik Wierstra en Marco Rodenburg

   • Presentatie toekomstvisie en nieuwe strategie
   • Het opvolgingsplan
   • Afsluiting

Naast de masterclass is er ruimte voor persoonlijke coaching door middel van twee adviesgesprekken.

Voucherregeling Flevoland

De masterclass kunt u mogelijk combineren met een traject gericht op de groeiambitie van uw bedrijf.  Een MKB bedrijf in Flevoland, dat naast het opvolgingsvraagstuk, kansrijk is en wil investeren in de groei van zijn of haar bedrijf, kan een beroep doen op de Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland 2018 -2020. Een voucher staat voor subsidie die u kunt inzetten om de onderneming verder te ontwikkelen, de activiteiten uit te breiden om zo te groeien en de volgende stap te zetten. Na toekenning van de voucher kunt u 50 % van de kosten vergoed krijgen met een maximum van € 15.000. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden, dus spreek ons vooral aan tijdens één van de bijeenkomsten.

Zie voor meer informatie https://voucherregelingflevoland.nl/